Ceník překladů a tlumočení

Překlady se soudním ověřením

Soudní překlad 1 - 10 NS430,- Kč
  od 11 NS370,- Kč
  • Minimální účtovaná cena za soudně ověřený překlad s kulatým razítkem
    zaslaný doporučenou zásilkou činí 550,- Kč včetně poštovného.
  • NS - Normostrana - 1800 znaků včetně mezer

Překlady bez soudního ověření

Běžný text Odborný text
330,- Kč 360,- Kč
  • Cena v tabulce je za 1 NS
  • NS - normostrana, 1800 znaků souvislého textu včetně mezer
  • Minimální fakturovaná částka je za 1 NS
  • Počet NS zaokrouhlujeme na celou NS nahoru

Expresní příplatky

  • zhotovení překladu do 24 hod. od schválení kalkulace - 50%
  • zhotovení překladu do 2 prac. dnů od schválení kalkulace - 20%

Tlumočení

Ústní tlumočení:
Jednodenní tlumočení
• Tlumočnický půlden (max. 4 hodiny) - 2 200 Kč
• od 5. hodiny - každá započatá hodina - 550 Kč
Vícedenní tlumočení
• cena na základě dohody s klientem
Náhrada cestovních výloh - (6 Kč à 1 km)
Čas strávený cestou na místo a zpět je účtován sazbou 200 Kč / hod.

Skype konferenční tlumočení

Cena 400,- Kč/hod.
Při dlouhodobé spolupráci cena dohodou.

Nejsem plátce DPH.
Splatnost faktur: 14 dní