Ceník překladů a tlumočení

Překlady se soudním ověřením

Soudní překlad 1 NS630,- Kč
  • NS - Normostrana - 1800 znaků včetně mezer

Tlumočení

Ústní tlumočení:
Tlumočení - 1 hod. - 700 Kč
Náhrada cestovních výloh - (6 Kč à 1 km)
Čas strávený cestou na místo a zpět je účtován sazbou 200 Kč / hod.

Nejsem plátce DPH.
Splatnost faktur: 10 dní