Soudní překlady a běžné překlady

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?

Překlady italštiny - běžné i se soudním ověřením (s „kulatým razítkem“).
Běžné překlady z angličtiny a španělštiny.


Překladům se věnuji intenzívně od roku 2000, kdy jsem nejprve jako zaměstnanec a poté jako spolupracovník překládala každodenně.

Odborné výrazy si vždy ověřuji v souvisejících kontextech daného oboru tak, aby byl cílový text terminologicky věrný. K zakázce přistupuji odpovědně a svědomitě. S důvěrnými daty nakládám diskrétně. Nejsem „továrnou na překlady“ a během překládání zakázky jsem v úzkém kontaktu se zákazníkem tak, že si vzájemně upřesňujeme a doplňujeme potřebné informace jak ohledně textu samotného, tak i sdělení jakéhokoliv jiného charakteru. Mnohé texty obsahují velmi specifickou terminologii a pouze dobrá komunikace se zákazníkem, který se orientuje v problematice překládaného textu, je možné zajistit plnohodnotný překlad a dovést jej téměř k dokonalosti.

Soudní překlady 630 Kč à 1 NS.

Nejčastěji požadované soudně ověřené překlady italštiny:

 • soudní písemnosti (žalobní spisy, usnesení, rozsudky, odvolací spisy, předvolání k jednání)
 • notářské zápisy a zakládací listiny
 • matriční doklady (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy)
 • výpisy z obchodního či trestního rejstříku
 • studijní diplomy a jiná potvrzení (vysvědčení a osvědčení o kvalifikaci, aj.)
 • ostatní právně závazné dokumenty (např. znalecké posudky a odhady)
 • revizní zprávy
 • lékařské zprávy a posudky

Pozn.: U těchto překladů je vhodné, aby si zákazník nechal nejdříve zhotovit úředně ověřenou kopii tak, aby nedošlo k poškození původní písemnosti. Originál a překlad se po svázání a připojení pečeti totiž stává neoddělitelnou listinou. Na přání dodám překlad italštiny ve více vyhotoveních.

Doručení svázaných písemností, tj. překladů italštiny se soudním ověřením, je JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ. Korespondenční vyřízení překladu doručí velmi spolehlivě do druhého dne jako doporučenou zásilku společnost Česká pošta a.s. Vaše písemnost se tak bez problému "otočí" zpět k Vám během pouhých tří dnů.

Překlady bez soudního ověření:

 • smlouvy
 • běžnou obchodní korespondenci
 • úřední korespondenci s orgány a institucemi
 • technické manuály (návody k použití, průvodce nabídkou, aj.)
 • texty z oblasti účetnictví a daní (účetní závěrky, audit hospodaření, aj.)
 • texty s lékařskou terminologií (např. příbalové letáky, hlášení o klinické zkoušce, aj.)
 • texty z mnoha dalších technických a humanitních oborů